Archives

1080 608 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
הרחבות קהילתיות | אבי שטרנפלד אדריכלים

באר שבע – רמות

תכנון הרחבה קהילתית: באר שבע - רמות

1080 810 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
הרחבות בקיבוצים | אבי שטרנפלד אדריכלים

רמת הכובש

תכנון הרחבה קהילתית: רמת הכובש

1080 799 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
תכנון הרחבות | אבי שטרנפלד אדריכלים

רבדים

תכנון הרחבה קהילתית: רבדים

1080 675 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
הרחבה קהילתית | מנהלת המגורים של צה''ל | אבי שטרנפלד אדריכלים

עומר

תכנון הרחבה קהילתית: עומר

1080 660 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
תכנון הרחבות קהילתיות | אבי שטרנפלד אדריכלים

מגדל

תכנון הרחבה קהילתית: מגדל

1080 608 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
הרחבה קהילתית | אבי שטרנפלד אדריכלים

כפר תבור

תכנון הרחבה קהילתית: כפר תבור

1080 540 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
הרחבות קהילתיות במושבים | אבי שטרנפלד אדריכלים

העוגן

תכנון הרחבה קהילתית: העוגן

1080 720 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
הרחבה קהילתית | אבי שטרנפלד אדריכלים

תלמי אלעזר

הרחבה קהילתית: תלמי אלעזר

1080 810 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
הרחבה קהילתית | אבי שטרנפלד אדריכלים

באר גנים

הרחבה קהילתית: באר גנים

1080 608 אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
הרחבות קהילתיות במושבים | אבי שטרנפלד אדריכלים

אשכולות

הרחבה קהילתית: אשכולות