קיבוץ חולדה

תכנון הרחבה קהילתית: קיבוץ חולדה, 40 בתים

  • שרטוט קיבוץ חולדה 40 בתים