מרכז שלומי – יערית

תכנון מסחרי: מרכז שלומי - יערית

  • מרכז שלומי - יערית
  • מרכז שלומי - יערית
  • מרכז שלומי - יערית