תכנון מרפאות עבור מכבי שירותי בריאות, מיתוג סניפים