תכנון משרדים עבור מכבי שירותי בריאות, בניין מרפאות