הצוות שלנו

Our Team - Avi Sternfeld

מחלקת אדריכלות ומחלקת עיצוב פנים מהוות את הלב הפועם בשדרת העשייה שלנו,
כולנו אוהבים את המקצוע ומשקיעים בעבודת התכנון והעיצוב את כל משאבינו.
אנו לא רק באים לעבודה. אנחנו מחוברים אחד לשני בקשר חברי ומשפחתי עמוק.