הלקוחות שלנו

הרחבה קהילתית | מנהלת המגורים של צה''ל | אבי שטרנפלד אדריכלים
תכנון מרפאות | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון מרפאות | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון משרדים | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון מרפאות | אבי שטרנפלד אדריכלים
תכנון הרחבות קהילתיות | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון משרדים | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון מרפאות | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון משרדים | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון משרדים | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון הרחבות קהילתיות | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון משרדים | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון משרדים | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ
תכנון משרדים | אבי שטרנפלד אדריכלים בע''מ